Slimmer werken

Slimmer werken betekent niet per definitie harder werken. Sterker, hard werken in termen van veel in korte tijd verzetten of veel, heel veel uren maken, kan je persoonlijke effectiviteit in de weg zitten en de organisatie juist meer kosten. Je zit daarmee sneller aan het plafond van je capaciteit en er dreigt een burn-out. Slimmer werken betekent vooral meer en beter presteren in minder tijd en met minder energie. Dus ook met minder kosten.

Author: Wim Vlekken

Wie van nature een beetje lui is aangelegd heeft een voordeel als het om slimmer werken gaat. Je zoekt dan namelijk uit eigen beweging naar manieren om je taken optimaal te vervullen met zo weinig mogelijk inzet van tijd en energie. Het gaat er tenslotte om dat het werk gedaan wordt, en goed. Tegelijk is de organisatie gebaat bij zo laag mogelijke kosten.

Geen burn-out

Natuurlijk, als je de hoogste baas bent en je salaris slechts een symbolisch bedrag is, kun je pochen met veel uren en tegelijk meerdere ballen in de lucht houden. ….tot je erbij neervalt. De organisatie heeft meer profijt van je inzet, als je je werk kunt doen in de normale uren, of minder. Wie zich overwerkt en door een burn-out geveld wordt, kost de organisatie veel geld zonder dat het iets oplevert. Voorkomen is beter dan genezen.

Slimmer werken gaat niet alleen over het gedrag en de inzet van individuele medewerkers. Ook als organisatie speelt slimmer werken in rol. Dan gaat het meer samenwerken en kennisdelen binnen netwerken.

Sociale innovatie

Voor sociale innovatie bestaan diverse definities, die bovendien niet allemaal op één lijn zitten. Daarom hier de definitie van de Europese Unie: Sociale innovatie is de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën om aan de sociale behoeften te voldoen en het creëren van nieuwe sociale relaties in samenwerkingsverbanden.
Het maatschappelijk doel van sociale innovatie is het proces waarin mensen samenwerken in open netwerken tot een beter resultaat te laten komen.

Natuurlijk moet eerst gekeken worden naar de kennis en kunde binnen de eigen organisatie. Dan kun je rond een vraagstuk multidisciplinaire teams samenstellen. Het voordeel hiervan is dat het eigen medewerkers betreft die vertrouwd zijn met de cultuur en procedures binnen de organisatie. Natuurlijk kunnen zij zich laten bijstaan door één of meer externe deskundigen. Een ander voordeel van het vormen van een kerngroep van eigen medewerkers is, dat dit motivatie en creativiteit enorm stimuleert.
Tenslotte kijken we naar de individuele medewerkers, door ze ruimte te geven om slimmer te werken.

Download Slimmer Werken hier.

slimmer werken