Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Teamprestaties: De 4 krachtpijlers onder topprestaties

Posted in Articles Dutch
Zusammen-Arbeit

TeamprestatiesDe beste manier om iets gedaan te krijgen door anderen, is door de tijden heen verschoven van ‘Bazig’ (Doe maar wat ik zeg!) via ‘Managerial’ (Moet me indekken!) naar ‘Leiden’ (Wat kan ik voor ze betekenen!). Dat is het logisch gevolg van het steeds groter wordende zelfbewustzijn van medewerkers. Leiders en hun team staan nu op dezelfde helft van het speelveld. Ze vertrouwen op elkaar om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Met alleen maar opdrachten geven en het gebruiken van traditionele managementtools, zal je het niet meer redden.

Van John A. Williams. 

Om een succesvol bedrijfs- of projectmanager te zijn, moet je de juiste mindset hebben en de relationele, situationele en rationele aspecten van leiderschap adresseren. Dat zijn de vier krachtpijlers onder een mensgerichte benadering om een inspirerende en succesvolle leider te zijn.

 

 

 

 

Geestkracht: de mindset voor verandering en groei

Je geestkracht (mindset) bepaalt of je succesvol bent of niet. Je geestkracht werkt door in je lichaamstaal, en dat wordt overgedragen op je team. Die eerste indruk van je standvastig geloof in je onderneming is cruciaal. Het geeft je de overhand als je je team aanspreekt over je visie en doelstellingen. Laten we eerlijk zijn, als je het vertrouwen in waar je voor staat niet uitstraalt, waarom zouden anderen jou volgen.

 

 

Daadkracht: het relationele aspect

Je hebt zeker gehoord van de term “Wat levert het mij op?”. Leuk of niet, het is een onvermijdelijk onderdeel van het leven geworden en nog sterker in een zakelijke omgeving. Als een leider, wil je anticiperen op die prangende vraag. Het kan verborgen zijn in de oorverdovende stille houding van je stakeholder of teamlid, maar je weet dat het er is. Het is de centrale te adresseren vraag om iets onder jouw voorwaarden gedaan te krijgen.

 

 

 

 

Stootkracht: het situationele aspect

Een goede verstandhouding met je stakeholders en teamleden is cruciaal, maar nog niet genoeg om je succes als leider te borgen. Elke onderneming of elk project heeft zijn specifieke omstandigheden om rekening mee te gehouden. Doet de term “Locatie, locatie, locatie!” een belletje rinkelen? Niet alleen de fysieke omgeving kan je succes beïnvloeden, maar meer nog de organisatorische, culturele en politieke werkomstandigheden.

 

 

 

 

Slagkracht: het rationele aspect

Er zijn veel managementmethoden en benaderingen. Maar we hebben het hier over leiderschap, niet over traditioneel management. Er zijn een paar tools die erg nuttig zijn voor een pragmatische leider om de juiste condities te creëren, om de toon te zetten. Ze zullen je helpen om de collaboratie van al je stakeholders te borgen. Deze tools zijn gericht op de meer relationele aspecten van leiderschap, de mensen met wie je te maken hebt, want daar moet de magie plaatsvinden. Daar leg je de praktische basis voor je dagelijks succes.

 

 

 

De vier krachtpijlers zullen je helpen, als een mensgerichte pragmatische leider, de teamprestaties sterk te verbeteren, en op zijn beurt je nettowaarde, eigenwaarde en plezierwaarde te vergroten. Om meer te weten over de vier krachtpijlers, ga naar Teamprestaties Ontketend! van John A. Williams