Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Lessen uit het gesprek met jezelf

Posted in Articles Dutch

Elkaar écht begrijpen, dat is wat je wilt. Dat zorgt voor samen werken en samen resultaten behalen. Maar in de interactie met je medewerker(s) zit een verborgen element: het gesprek met jezelf. Dat beïnvloedt het gesprek met de ander meer dan je denkt. Het leidt af van waar het om draait: wát wil ik eigenlijk overbrengen. Wat kan je in de weg zitten? Hoe ga je er mee om?

 

Afleider

Je kent het vast. Je zit in een gesprek. Wat de ander zegt of doet, of wie hij (in jouw ogen) is, zet iets bij jezelf in gang. Je vraagt je (on)bewust af wat hij bedoelt, hoe je zijn woorden en gedrag moet interpreteren en hoe ze relateren aan jouw gedachtes en overtuigingen. Die conversatie in jezelf, ik noem dat verticale communicatie, kan je zo bezig houden, dat hij afleidt van waar het in interactie om draait: wát wil ik nu eigenlijk overbrengen?

 

Leermomenten

Verticale communicatie kan ervoor zorgen dat het je niet lukt om vanuit een professionele werkrelatie en een zuivere verstandhouding een gesprek te voeren. Dan wordt zo’n conversatie gekleurd door je emoties of gedachtes.

Er is een andere kant aan de medaille. Je overtuigingen (over jezelf) kennen wil niet zeggen dat je ernaar handelt. Dat je bijvoorbeeld onzekerheid voelt, betekent niet automatisch dat je je door die emotie laat regeren. De kunst is om op die bronnen van ‘ongemak’ te reflecteren. Jouw gedachtes erover beïnvloeden je reactie in het gesprek met een ander. Bekende bronnen zijn:

  • je deskundigheid;
  • je positie;
  • jezelf als mens;
  • de ander als mens of in zijn rol.

Besef dat verbale en/of non-verbale communicatie een reeks aan (negatieve) herinneringen bij je op kan roepen. Vaak gerelateerd aan onze basisbehoeftes aan aandacht, veiligheid en zekerheid.

 

Bij de les

Ondanks die verticale communicatie is professioneel gedrag belangrijk: een neutrale houding waarin je alert bent op wat zich in de interactie afspeelt, ook in jezelf. Wat je laat doorschemeren van je innerlijke gesprek, wordt bepaald door jouw ideeën over merkbare kwetsbaarheid. Als je geraakt wordt, manage dan je eigen emotionele staat en toon persoonlijk leiderschap. Een paar tips:

  • (ond)erken wat je voelt;
  • breng je ademhaling naar beneden;
  • creëer ruimte in de interactie (‘ik was even afgeleid’).

En vergeet niet: praten vanuit ‘ik’ en gebruik van het woord ‘willen’ onderstrepen jouw authenticiteit.

 

Dit artikel is het laatste in een serie van drie als introductie op mijn boek Gesprekken met effect. De eerste twee vind je hier terug. Tijdens de online boeklancering deelde ik mijn belangrijkste tips en ervaringen. De opname hiervan vind je op Gesprekken Met Effect.

Gesprekken Met Effect