Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Innovatie kan ook zonder in creativiteit te investeren

Posted in Articles Dutch
innovation

Over creativiteit en innovatie, en dan vooral de relatie tussen deze begrippen, bestaan al langer vele vragen. Via Google Trends zien we daar regelmatig bewijzen van, mensen gaan via de zoekmachine op zoek met deze trefwoorden.

Author: Wim Vlekken
Creativiteit en innovatie worden vaak over één kam geschoren, maar toch zijn het los van elkaar staande zaken. Je kunt best creatief zijn zonder dat dit innovatie in de hand werkt. Je kunt innoveren zonder dat daar creativiteit bij aan de pas komt. Het is best te begrijpen dat bedrijfsleiders vaak denken dat je eerst een creatief idee moet hebben om innovaties door te kunnen voeren. Dat is een voor de hand liggende route. Maar er is meer nodig om succesvol te zijn met innovatie.

Hoe staan we er op gebied van innovatie voor?

Bloomberg Business stelt jaarlijks een innovatie index op en betrekt daarbij meerdere factoren: Research & Development, Manufacturing, Hi-Tech, Education, Personeel in R&D, aantal gerealiseerde patenten. Natuurlijk speelt budget hierin ook een grote rol. De index van 2019 toont dat de twee toonaangevende Hi-Tech landen, de VS en China, niet tot de top 5 innovatieve landen behoren met posities op respectievelijk 8 en 16. De lijst wordt aangevoerd door Zuid-Korea, Duitsland, Finland, Zwitserland en Israël. Opvallend is, dat de aanvoerders veel investeren in R&D en onderwijs, met veel patenten en een sterke maakindustrie (Manufacturing) tot gevolg.

En Nederland en België? Wij staan op plek 15 en 13. Van de zestig onderzochte landen. Dat kan beter, toch?

Creativiteit is van alle tijden

Onderzoekers van de prehistorie stuiten steeds op bewijzen dat ook onze voorouders  de nodige creativiteit aan de dag legden. Ze vonden tekeningen op rotswanden, beeldjes en gebruiksvoorwerpen van materialen die toen voorhanden waren. Dat waren bewijzen van creatieve geesten. De vaardigheid om van bijvoorbeeld vuursteen handige voorwerpen te maken, leidde tot innovatie: messen, bijlen en pijlpunten die steeds effectievere vormen kregen. Ook innovatief was de toepassing van vuur, toen eenmaal ontdekt was hoe je dat kunt maken en bewaren. Hetzelfde geldt voor ronde voorwerpen die je handig kon gebruiken om zwaardere voorwerpen te verplaatsen, wat uiteindelijk tot het wiel heeft geleid. Creativiteit zit in de aard van de mens, alleen heeft de één er meer talent voor dan de ander.

Hoe creatief is innovatie?

Het boek “Hoe creatief is innovatie?” legt uit wat het verband tussen deze twee begrippen is en hoe je daar het beste uit kunt halen.

Nu lezen